Aflastning af ægtefælle

Hvis du passer din plejekrævende ægtefælle eller gamle forældre, kan du søge kommunen om aflastning eller afløsning.

Det gælder både, når plejebehovet skyldes fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Hjælpen kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Hvad er afløsning?

Afløsning er hjælp i hjemmet, hvor du afløses af en anden.

Hvad er aflastning?

Aflastning er et tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold på plejehjem eller plejebolig.

Klage over aflastning

Du kan klage over afgørelsen om aflastning eller afløsning.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej