Aflastning af ægtefælle

Hvis du passer din plejekrævende ægtefælle eller gamle forældre, kan du søge kommunen om aflastning eller afløsning.

Det gælder både, når plejebehovet skyldes fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Hjælpen kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Hvad er afløsning?

Afløsning er hjælp i hjemmet, hvor du afløses af en anden.

Hvad er aflastning?

Aflastning er et tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold på plejehjem eller plejebolig.

Klage over aflastning eller afløsning

Du kan klage over afgørelsen om aflastning eller afløsning.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen indenfor fire uger. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej