Tilskud til hjælpemidler

Når du kommer op i årene, kan du som senior få brug for hjælpemidler i din hverdag.

Som senior kan du søge din kommune om en bevilling til hjælpemidler.

Det kan for eksempel være en rollator, en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset og paryk.

Hjælpemiddelbasen

Du kan finde hjælpemidler på hjemmesiden Hjælpemiddelbasen.

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om over 88.000 hjælpemidler og 1.300 forhandlere af hjælpemidler.

Der findes beskrivelser af hjælpemidlerne, oplysninger om produkternes tekniske specifikationer, prøvningsoplysninger, priser og kontaktoplysninger til forhandlerne.

Hvem kan få hjælpemidler?

Du kan søge om støtte til et hjælpemiddel, hvis det i væsentlig grad:

  • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne.
  • Kan lette dagligdagen i dit hjem.
  • Er nødvendigt i dit arbejdsliv.

Hvordan får jeg tilskud til hjælpemidler?

Du kan enten låne et gratis hjælpemiddel eller få tilskud til selv at købe det.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen.

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud.

Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Tilskuddet til hjælpemidler er skattefrit.

Fritvalgsordningen for hjælpemidler

Selvom kommunen har indgået en aftale med en leverandør, kan du selv købe hjælpemidlet et andet sted. Det gælder for eksempel, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer og stomiposer.

Hvis du selv finder en leverandør, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Ellers får du ikke dit tilskud:

  • Du må ikke anskaffe hjælpemidlet, før du har fået din bevilling.
  • Du skal selv betale prisforskellen, hvis hjælpemidlet er dyrere end den fastsatte pris, du kan få i tilskud.

Dit hjælpemiddel må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Hvis du for eksempel har fået bevilget en rollator af et bestemt mærke, og du ønsker en ny rollator, kan du ikke benytte dig af retten til frit at vælge leverandør, hvis kommunen har en lignende brugt rollator af dette mærke.

Tekniske hjælpemidler

Du kan låne tekniske hjælpemidler som særlige senge, lifte til løft, rollatorer, stokke, standardkørestole og lignende.

Hvis du låner et hjælpemiddel, skal det leveres tilbage til kommunen efter endt brug.

Hvornår er et hjælpemiddel et hjælpemiddel, og hvornår er det et almindeligt forbrugsgode?

Serviceloven skelner mellem hjælpemidler og forbrugsgoder:

Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, for eksempel et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde.

Et forbrugsgode er fremstillet til almindelig brug hos befolkningen og forhandles bredt, men kan samtidig bruges som hjælpemiddel.

Kommunerne giver ikke støtte til forbrugsgoder, der indgår i normalt indbo, for eksempel en hvilestol med el-funktion eller en vaskemaskine. Men hvis der er brug for en særligt kraftig vaskemaskine på grund af ekstra vask, kan det bevilges.

Et andet eksempel er, at man tidligere kunne få tilskud til mobiltelefon til døve, så der kunne sendes tekstbeskeder. Men efter mobiltelefoner er blevet udbredt til alle, er det ikke længere muligt at søge støtte til den.

Tidligere kunne man søge tilskud til en robotstøvsuger, men den betragtes i dag også som sædvanligt indbo.

Forbrugsgodens pris skal være over 500 kroner (2024), og man skal betale halvdelen af prisen selv.

Hvornår og hvor skal jeg søge?

Du skal søge kommunen, inden du køber. Kommunen giver normalt ikke støtte, hvis du køber hjælpemidlet, inden du har fået det bevilliget.

Hvis det er første gang, du søger, skal kommunen have oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du søger om hjælpemidler på borger.dk.

Hvorfor får man ikke den samme hjælp i alle kommuner?

Hver enkelt kommune fastlægger selv hvilke tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen.

Det kaldes kommunens serviceniveau.

I praksis betyder det, at der er stor forskel på ydelser og tilbud fra kommune til kommune.

Hvordan klager jeg, hvis jeg får afslag på hjælpemidler?

Hvis du får afslag på din ansøgning til hjælpemidler, skal du klage til kommunen inden 4 uger.

Kommunen skal genvurdere din ansøgning inden 4 uger, fra de modtager din klage. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan få hjælp og uvildig rådgivning hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet: www.dukh.dk

Spørg Faglige Seniorers socialrådgiver om hjælpemidler

Har du et spørgsmål til Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis, kan du skrive til Faglige Seniorers brevkasse.
Du kan også spørge Carsten om pensionsregler og andre spørgsmål, som er relevante for dig som senior.

Du kan også få gratis rådgivning hos DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet på telefon 76 30 19 30

Mandag - torsdag: klokken 9.00 - 15.00

Fredag: klokken 9.00 - 12.00

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej