Gratis høreapparat

Et høreapparat fra det offentlige er gratis efter henvisning fra en ørelæge.

Du kan vælge, om du vil købe et apparat hos en privat forhandler eller få det via det offentlige.

Høreapparat fra det offentlige

Et høreapparat fra det offentlige er altid gratis. Det samme gælder tilpasning af apparatet.

Høreafdelingen vil vælge et høreapparat ud fra dit høretabs karakter og dine ønsker til apparatet. Du kan derfor ikke altid vælge frit blandt alle høreapparater.

Høreapparatet er det offentliges ejendom, og du skal levere det tilbage, når du ikke længere bruger det. For eksempel hvis du får et nyt høreapparat.

Du kan få nye høreapparater hvert 4. år, med mindre din hørelse forværres.

Der kan være ventetid på undersøgelse på hospitalet. Hvis du har mulighed for at tage til en anden landsdel, kan du måske forkorte ventetiden. Du kan nemlig frit vælge det sygehus, som har den korteste ventetid.

Se ventetider på mitsygehusvalg.dk

Tilskud til høreapparat hos godkendt privat forhandler

Du kan også få tilskud til et høreapparat gennem en godkendt privat forhandler.

For at få tilskud til høreapparat skal du undersøges og henvises af en ørelæge. Det gælder både første gang, du skal have et høreapparat og for genansøgning.

Tilskuddet inklusiv moms er:

  • Høreapparat på 1. øre på op til 4.176 kroner (2021)
  • Høreapparat på 2. øre på op til 2.381 kroner (2021)

Tilskuddet dækker høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti.

Medmindre du med tiden får en meget dårligere hørelse, kan du kun få tilskud én gang hvert 4. år.

Du ejer selv høreapparatet og skal derfor ikke levere det tilbage.

Du skal huske at søge om tilskud, før du køber høreapparatet. Det er regionen, som yder tilskuddet, som ikke afhænger ikke af din indkomst.

Udgiften ud over tilskuddet skal du selv betale.

Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen som helbredstillæg.

Også gratis batteri

Batterier udleveres gratis af regionen, uanset om du har fået dit høreapparatet fra det offentlige eller hos en privat forhandler med offentligt tilskud.

Du kan også få tilskud til briller og tandprotese. Se reglerne her 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej