Omsorgslov: Ret til 5 omsorgsorlovsdage om året

Du har ret til omsorgsorlov, hvis du skal hjælpe dine forældre, børn, ægtefælle eller anden person fra din husstand.

Omsorgsorloven skal benyttes til personlig omsorg eller støtte til familiemedlemmer, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Hvis et familiemedlem for eksempel skal på plejehjem, skal til lægen eller på anden måde har brug for din hjælp og omsorg, får du nu nye rettigheder til at tage fri fra arbejde.

Hvad kan jeg bruge omsorgsorloven til?

Du kan tage omsorgsorlov, hvis du skal ledsage en pårørende, der skal til demensudredning eller udredning for anden alvorlig sygdom som kræft eller lignende.

Du kan også hjælpe en pårørende med Alzheimers eller anden alvorlig fysisk eller psykisk helbredsmæssig sygdom, som skal til læge eller tandlæge, eller som skal have taget blodprøver eller lignende.

Har jeg ret til løn under omsorgsorlov?

Selvom du har ret til omsorgsorlov, har du som udgangspunkt ikke ret til at få løn under din omsorgsorlov.

Skal jeg vise dokumentation?

Din arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte.

Det kan eksempelvis være en indkaldelse til behandling eller lignende.

Du har ansvar for at fremskaffe og eventuelt betale for den relevante lægelige dokumentation.

Hvor mange dage om året kan jeg tage omsorgsorlov?

Den nye omsorgslov giver ret til fri 5 arbejdsdage om året (i et kalenderår).

Du kan tage omsorgsorlov som 5 sammenhængende dage eller som enkeltdage.

Retten til omsorgsdagene bortfalder, hvis du ikke har brugt dem i løbet af et kalenderår.

Loven trådte i kraft 2. august 2022. Du havde ret til 2 dages omsorgsorlov i perioden 2. august til 31. december 2022.

Du kan anmode om ændret arbejdstid

Hvis du har været ansat i virksomheden i mere end 6 måneder, har du også ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det kan for eksempel være, at du anmoder om i en periode at gå ned i tid eller at undgå weekendarbejde, så du kan støtte og pleje din syge pårørende.

Din arbejdsgiver skal overveje og besvare din anmodning inden for et rimeligt tidsrum.

Særlig beskyttelse i forbindelse med omsorgsorlov

Når du holder omsorgsorlov, har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end før.

Du har også ret til forbedring i dine arbejdsvilkår, som du ellers ville være berettiget til under dit fravær.

Omsorgsorloven giver beskyttelse mod opsigelse, der er helt eller delvist begrundet i fravær eller anmodningen om omsorgsorlov.

Det kan koste din arbejdsgiver en godtgørelse, hvis du bliver opsagt eller får en mindre gunstig behandling på grund af din omsorgsorlov.

Om omsorgsloven

Loven, der trådte i kraft 2. august 2022, implementerer en del af EU’s orlovsdirektiv.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej