Spredning af aske på havet

Frem til 2009 krævede det en særlig tilladelse fra Kirkeministeriet at få sin aske spredt over havet, men sådan er det ikke længere.

Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet dit ønske. Det kan du gøre på to måder:

1. Du kan bruge en særlig blanket

Du kan denne blanket, som du kan finde på borger.dk.

Læg blanketten sammen med dine øvrige papirer, som dine efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet. Når dine pårørende anmelder dødsfaldet, skal blanketten vedlægges anmodningen om askespredning på havet.

2. Du kan skrive dit ønske på almindeligt papir

Du må også gerne skrive dit ønske på almindeligt papir eller brev. Husk, at det skal indeholde dit navn, adresse, cpr-nummer, din underskrift og dato for underskriften.

Sørg for at lægge papiret sammen med dine øvrige papirer til brug for de efterladte i forbindelse med dit dødsfald. Når dine pårørende anmelder dødsfaldet, skal papiret vedlægges anmodningen om askespredning på havet.

Kan asken ikke spredes, hvis ønsket ikke er skrevet ned?

Hvis du ikke selv har skrevet dit ønske ned, kan begravelsesmyndigheden dispensere fra kravet om skriftlighed. Men det kræver, at dine efterladte kan godtgøre, at askespredning utvivlsomt var dit ønske. Har du skrevet det ned, er der ingen tvivl.

Hvor kan asken spredes?

Din aske kan spredes over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det skal ske mindst 200 meter fra land fra siden af en båd eller skib.

Det må ikke foregå fra stranden eller en badebro.

Asken skal spredes over havets overflade. Man må ikke sænke en urne med aske i havet, heller ikke hvis den er lavet af et vandopløseligt materiale.

Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land.

Hvem står for askespredningen?

Det er dine efterladte, som skal sørge for at din aske bliver spredt. Bedemanden kan også stå for askespredning.

Spredning af asken skal foregå på en sømmelig måde, der ikke vækker opsigt.

Læs mere om reglerne på borger.dk.

Adjø - Dit liv. Dit farvel.

Adjø er en gratis online platform, som medvirker til at sikre at dit sidste farvel bliver et godt farvel.

På "Adjø" kan du skrive alle dine ønsker i forbindelse med din død, begravelse, arv og ikke mindst alle de praktisk ting, der opstår i den situation.

Links til Adjø’s hjemmeside er HER.

Du kan også downloade Adjø-app’en hos “App Store” eller “Google Play“.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om testamente, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej