Ratepension

Du får fradrag for indbetalingerne på en ratepension, men du skal betale indkomstskat af udbetalingerne.

Fradrag for indbetaling:Du får fradrag for indbetalingerne.
Beskatning:Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag. Der trækkes årligt pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet.
Udbetaling af opsparingen:Din ratepension udbetales i lige store rater over mindst 10 år og højst over 30 år.
Modregning i folkepensionen:Udbetaling på mere end 93.400 kroner om året (2024) (enlige) og 187.100 kroner om året (2024) (samlet for gifte/samlevende) modregnes sammen med anden indtægt i folkepension (pensionstillæg) og tillæg.
Modregning i efterløn:Ratepension kan blive modregnet i efterlønnen efter forskellige regler afhængigt af, hvornår du er født.
Loft over indbetaling:Du kan højst indbetale 63.100 kroner om året (2024) med fradrag.
Hovedregler for hvornår pengene kan udbetales:Tidspunktet, hvor du tidligst kan få pengene udbetalt, afhænger af, hvornår opsparingen er oprettet:
Er din ratepension oprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt fra du fylder 60 år.
Er din ratepension oprettet før 31. december 2017, kan du få den udbetalt fra 5 år før din folkepensionsalder.
Er din ratepension oprettet efter 1. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.

For visse fødselsårgange er der undtagelser til ovenstående. Spørg dit pensionsselskab hvilken regel, der gælder for netop din pensionsordning.

Opsparingen ved dødsfald

Dør du, før alle pengene er udbetalt, vil den resterende del blive udbetalt til dine efterladte.

Tilmeld dig til vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om nedsat licens, mediecheck, folkepensionist og din økonomi som senior.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej