Boligydelse til pensionister

Boligydelse er boligstøtte til folkepensionister.

Boligydelse gives også, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Boligydelse kan gives til leje-, andels- og ejerboliger. Der er forskellige regler.

Hvordan udbetales boligydelsen?

Boligydelse ydes fra den første i måneden, efter du har indgivet ansøgningen. Boligydelsen udbetales forud og er skattefri. Boligydelse udbetales 1. hverdag i måneden.

Udbetaling af boligydelse sker ofte direkte til boligselskabet, som så trækker den fra i din husleje. Boligselskabet giver automatisk Udbetaling Danmark besked, hvis din husleje ændrer sig.

Boligydelse til andelshavere og ejere udbetales direkte til dig.

Hvordan søger jeg boligydelse?

Du skal selv søge boligydelse digitalt hos Udbetaling Danmark.

Du kan eventuelt ansøge kommunens Borgerservice om at blive fritaget for at søge digitalt.

Hvor meget kan jeg få i boligydelse?

Boligydelsen er afhængig af din husstands indkomst og formue, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse.

Der kan beregnes boligydelse til en boligudgift på højst 103.800 kroner årligt (2024). Dette beløb forhøjes med 5 procent pr. barn, hvis der er børn i husstanden eller med 50 procent, hvis man er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor.

Har du fået anvist din bolig af kommunen, og boligen er en almen bolig eller en ældrebolig efter den tidligere ældreboliglov, er der dog ikke noget maksimum for den boligudgift, der indgår i beregningen.

Du skal altid selv betale 11 procent af din husstandsindkomst og altid mindst 19.600 kroner om året (2024), inden der kan beregnes boligydelse.

En enkelt husstand kan højst modtage 54.756 kroner om året (2024) i boligydelse.

Boligydelse på under 4.020 kroner om året (2024) udbetales ikke.

Hvordan bliver indtægt og formue beregnet?

Boligydelsen er afhængig af din husstands indkomst og formue, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse.

Når din husstands indkomst og formue skal opgøres, indgår alle indtægter i familien. Herunder skattepligtige beløb fra folkepensionen, men ikke Ældrechecken.

Er din husstands formue under 973.800 kroner (2024), medregnes den ikke ved beregningen af boligydelse.

Renter af formuen medregnes som indtægt ved beregning af husstandsindkomsten.

Ved en formue på mellem 973.800 kroner (2024) og 1.947.700 (2024) medregnes 10 procent i indkomstgrundlaget. Af formue over 1.947.700 (2024) medregnes 20 procent i indkomstgrundlaget. Formue ved friværdi i egen bolig medregnes også.

Hvor mange kvadratmeter gives der boligydelse til?

Boligydelse kan kun gives til et vist antal kvadratmeter. Er du enlig, kan du højst få boligydelse til 65 kvadratmeter, og er I et ægtepar, kan I højst få boligydelse til 85 kvadratmeter.

For et ægtepar, der bor i en bolig på 100 kvadratmeter, medregnes kun 85/100 af boligudgiften ved beregningen af boligydelse.

Stærkt bevægelseshæmmede, for eksempel kørestolsbrugere, kan få boligydelse til 10 kvadratmeter mere end de nævnte grænser.

Hvis din ægtefælle flytter på plejehjem, bliver din boligydelse beregnet med samme kvadratmeter-antal, som da I boede sammen. Det gælder også for samlever, men kun hvis I har været samlevende i mindst 5 år.

Boligydelse til lejere

Til lejere gives boligydelse som tilskud, som ikke skal betales tilbage.

Læs mere om reglerne for boligydelse til lejeboliger.

Boligydelse til andelshavere

Til andelshavere ydes boligydelsen som lån.

Læs mere om reglerne for boligydelse til andelsboliger.

Boligydelse til boligejere

Til boligejere ydes boligydelsen som lån.

Læs mere om reglerne for boligydelse til ejerboliger.

Beregn, om du kan få boligydelse

Reglerne for beregning af boligydelse afhænger af mange faktorer. Det kan være svært selv at vurdere, om du er berettiget til boligydelse, eller om din boligydelse er beregnet korrekt.

Du kan lave en vejledende beregning af din boligydelse på www.borger.dk.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om boligydelse, folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej