Plejehjem og ældreboliger

Kommunen skal tilbyde bolig enten på et plejehjem eller i en ældrebolig med tilknyttede plejefaciliteter til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem.

Ældreboliger (almene plejeboliger) er en fællesbetegnelse for plejeboliger og ældreboliger.

Plejeboliggaranti

Hvis du har et særligt behov for en plejebolig, er din kommune forpligtet til at tilbyde dig en bolig senest to måneder efter, at dit behov for en plejebolig er blevet konstateret af kommunen.

Plejehjemsoversigten

Stort set alle landets 950 plejehjem, plejecentre og friplejehjem er med i oversigten på hjemmesiden www.plejehjemsoversigten.dk kan du se en beskrivelse af plejehjemmet blandet andet kunne se:

  • Om maden laves på plejehjemmet
  • Værdiggrundlag
  • Om der er fællesdyr
  • Om der er faste ugentlige arrangementer
  • En beskrivelse af relationen til beboerne
  • Seneste tilsynsrapporter
  • Billeder af plejehjemmet

Frit valg i hele landet

Når du er visiteret til plejehjem, kan du frit vælge mellem plejehjem i hele landet. Det er relevant, hvis du gerne vil flytte tættere på børn, der bor et andet sted i landet.

På Plejehjemsoversigten kan du også finde overordnet information om, hvordan du bliver visiteret til plejehjem, hvad det frie plejehjemsvalg indebærer, og hvordan huslejen fastsættes.

Plejehjem og beskyttede boliger

Plejehjem og beskyttede boliger er institutioner. De opføres ikke længere, de eksisterende institutioner kan dog føres videre. Stort set alle plejehjem i Danmark er enten kommunale eller selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Pleje – og ældreboliger opføres og drives af kommunen, almene boligorganisationer, selvejende institutioner eller pensionskasser.

Det er kommunen der afgør, om man visiteres til en plads på et plejehjem eller i en ældrebolig. Forskellene i de to boligtilbud vedrører især huslejefastsættelse og beboerstatus.

I pleje – og ældreboliger har beboerne lejerstatus og betaler indskud og husleje, hvortil der kan søges indskudslån og boligstøtte. På plejehjem gælder andre regler.

Friplejeboliger

Friplejeboliger er private plejeboliger til voksne med handicap eller med særlige behov. De kan etableres med eller uden offentlig støtte. Uanset hvem der opfører og står for driften af boligerne, skal man visiteres af sin bopælskommune. Hvis man ikke bliver visiteret til en plejebolig af kommunen, må man selv betale hele udgiften på op mod ½ million kroner om året.

Selvejende plejehjem

Selvejende plejehjem er privatejet, men en meget stor andel af deres drift er offentligt finansieret, og de er i høj grad offentligt reguleret gennem driftsoverenskomster med kommunerne. Samtidig er de non-profit institutioner, hvormed menes, at der ikke kan trækkes et overskud ud af driften.

Friplejehjem

Friplejehjem er privatejede plejehjem, der har en privat finansiering udover det offentlige tilskud. De er ikke direkte offentligt reguleret gennem en driftsoverenskomst, som tilfældet er for de selvejende institutioner. Det giver friplejehjemmet et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst tilrettelægges. Samtidig giver lovgivningen dem mulighed for at trække et overskud ud af driften, og de kan derved operere på for-profit vilkår.

Hvis ægtefælle eller samlever flytter på plejehjem

Det påvirker jeres økonomi, når den ene ægtefælle flytter på plejehjem.

Se her, hvad I bør være opmærksomme på.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej