Ægtefælle på plejehjem

Hvis den ene ægtefælle eller samlever flytter på plejehjem, har det betydning for jeres økonomi.

I får højere folkepension

For både gifte og samboende ændres folkepensionen efter indflytning på plejehjem. Pensionen udbetales efter taksten til reelt enlige, hvilket betyder en højere pension.

Se pensionssatser her

I kan få boligstøtte til 85 kvadratmeter

Boligstøtte beregnes fremover alene ud fra indkomst og formue hos den person, som bor i boligen.
Normalt kan en enlig få boligstøtte op til 65 kvadratmeter, men når den ene af jer flytter på plejehjem, kan du få boligstøtte op til 85 kvadratmeter.

Se regler for boligstøtte her

Din personlige tillægsprocent ændres

Din personlige tillægsprocent beregnes fremover alene ud fra dine egne indtægter og den formue, der er registreret i dit navn.
Det har blandt andet betydning for ældrecheck, personlige tillæg, helbredstillæg, licens og varmehjælp.

Beregn personlig tillægsprocent her

En eller to indboforsikringer

Flere forsikringsselskaber giver mulighed for, at I fortsat kan have fælles indboforsikring, selvom man står med to forskellige adresser. Det gælder for eksempel Alka, hvor du også kan få rabat som fagforeningsmedlem.

Undersøg derfor nøje, om I kan spare penge ved fortsat at have fælles forsikring.

Stadig fælles licens

I kan fortsat have fælles aftale om licens, selvom I bor på to forskellige adresser.

Kontakt licenskontoret her

Fremtidsfuldmagt

Opret en fremtidsfuldmagt, så er I sikre på, at den raske part har fuldmagt til at disponere over økonomiske og personlige forhold. Det er især vigtigt ved mental svækkelse, demens m.m.

Hvis fuldmagten ikke er oprettet, kan der opstå store problemer i forbindelse med hussalg og dispositioner af den fælles formue. Det sikrer også, at ægtefællen kan få agtindsigt og skal tages med på råd på plejehjemmet.

Se hvordan I får en fremtidsfuldmagt

9. Find plads på et plejehjem

Hvis du eller din ægtefælle har et særligt behov for en plejebolig, er din kommune forpligtet til at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at behovet for en plejebolig er blevet konstateret af kommunen.

Læs mere om plejeboliggaranti, og hvordan I finder en plejehjemsplads

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej