Modregning af arbejdsindtægt i pensioner

2023 bød på mange ændringer, når det gælder modregning af arbejdsindtægt i pensioner.

Stop for modregning af ægtefælle og samlevers indtægt

I 2023 trådte en lov i kraft, som betyder, at ægtefælles og samlevers arbejdsindtægt ikke længere bliver modregnet i folkepensionen, seniorpension og førtidspension (både den ”nye” og den gamle ordning).

Ændringen gælder for ”indtægt ved personligt arbejde”, som omfatter løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Det betyder, at mange pensionister kommer til at få mere i pension, og flere folkepensionister vil få ret til ældrecheck, varmetillæg, mediecheck og personlige tillæg.

Øvrige indtægter kan fortsat modregnes efter de regler, der gjaldt før 1. januar 2023.

Det gælder for eksempel partnerens indtægt fra tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Arbejde uden modregning i folkepensionen

Fra 1. januar 2023 kan folkepensionister arbejde og tjene, så meget de vil, uden at blive modregnet i folkepensionen.

En ny lov er vedtaget 1. juni 2023. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Hidtil er folkepensionen blevet modregnet, hvis arbejdsindtægten var mere end 122.004 kroner om året, men fremover vil der ikke være noget loft for arbejdsindtægt.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Når loven træder i kraft, og når der er nyt om de nye regler, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Hvornår gælder de nye regler fra?

Loven vil få virkning fra januar 2024.

De nye regler om stop for modregning af løn i folkepensionen kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Vil min løn blive modregnet i 2023?

I løbet af 2023 vil din løn fortsat blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Vi følger de nye regler tæt, og når der er nyt, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her.

Gælder reglerne for alle pensionister?

Reglerne om, at egen arbejdsindtægt ikke bliver modregnet gælder kun for folkepensionister. Pensionister på førtidspension, seniorpension og Tidlig Pension vil fortsat blive modregnet efter de regler, vi kender i dag.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej