Betingelser for efterløn

Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født. Din efterlønssats afhænger af, hvornår du går på efterløn. Bliv klogere på efterlønsreglerne her på siden.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født.  Jo yngre du er, jo ældre skal du være, for at kunne gå på efterløn. Se her, hvornår du kan gå på efterløn.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at gå på efterløn?

  • Du skal være medlem af en dansk a-kasse.
  • Du skal have nået efterlønsalderen.
  • Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest startet betalingerne, da du fyldte 30 år. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere betingelser, hvis du er født før 1. januar 1978.
  • Du skal have ret til dagpenge for at kunne gå på efterløn. Du skal altså være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig arbejde.
  • Derudover skal du hovedregel opfylde et indkomstkrav. Det vil sige, at du inden for en 3-årig periode skal have tjent mindst 263.232 kr. indenfor en 3-årig periode (2024) som fuldtidsforsikret og 175.488 kroner indenfor en 3-årig periode (2024) som deltidsforsikret. Der kan højst medregnes 21.936 kroner om måneden (2024) som fuldtidsforsikret og 14.624 kroner om måneden (2024) som deltidsforsikret.
  • Du eller dit pensionsselskab skal indberette værdien af dine pensionsordninger til din a-kasse, fordi der skal ske en modregning.
  • Du skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Storbritannien eller et EU-land. Du vil som hovedregel blive beskattet, som hvis du fortsat boede i Danmark.

Udbetalingen af efterlønnen stopper ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?

Din efterlønssats afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme efterlønssats i hele efterlønsperioden.

Født før 1. juli 1959

Efterlønssatsen er op til 91 procent af din tidligere indtægt, dog højst den maksimale dagpengesats.

Hvis du venter med at gå på efterløn til du har opfyldt udskydelsesreglen, efter at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få efterløn svarende til den højeste dagpengesats. Det er 20.359 kroner om måneden (2024), hvis du er fuldtidsforsikret.

Fuldtidsforsikret

91 procent: 18.527 kroner om måneden (2024)

100 procent: 20.359 kroner om måneden (2024)

Spørg din a-kasse om, hvor meget du kan få i efterløn.

Efterlønsbevis

Du får et efterlønsbevis hos din a-kassen, når du opfylder betingelserne for at gå på efterløn. Det giver dig blandt andet ret til at gå på efterløn, selv om du senere skulle blive syg.

Læs mere om efterlønsbeviset her

Modregning i efterlønnen

Pensioner og indtægt fra arbejde kan betyde modregning i din efterløn.

Dog er der ingen modregning af  løn fra arbejde i sundhedsvæsenet og plejesektoren i 2023 og 2024, hvis du allerede er gået på efterløn, når ansættelsen starter.

Læs mere om modregning af din efterløn

Seniorjobordningen

Du har ret til et seniorjob, hvis du opfylder anciennitetskravet for at få efterløn, og hvis du samtidig opbruger din dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen. Et seniorjob er en ekstraordinær ansættelse i kommunen på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Læs mere om seniorjobordningen her

Skattefri præmie

Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Læs mere om skattefri præmie her

Fleksydelse

Er du fleksjobber, har du måske mulighed for at få fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjob.

Læs mere om fleksydelse her

Boligsikring

Når du er på efterløn, kan du søge boligsikring, hvis du bor i lejet bolig.

Læs mere om boligsikring her

Frivilligt arbejde på efterløn

Må efterlønnere udføre frivilligt arbejde?

Se reglerne for frivilligt arbejde her

Overgang fra efterløn til folkepension

Udbetalingen af efterlønnen stopper ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Husk, at du selv skal søge om din folkepension. Det gør du på www.borger.dk.

Teksten er skrevet i samarbejde med 3FA

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej