Skattefri præmie

Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Du kan i særlige situationer også optjene skattefri præmie af de arbejdstimer, du har, efter at du er gået på efterløn.

Du optjener en præmie, hver gang du arbejder 481 timer.

Hvor meget får jeg i skattefri præmie?

En præmieportion er:

Fuldtidsforsikret: 14.658 kroner (2024)

Deltidsforsikret: 9.773 kroner (2024)

Du kan højst få 12 præmier

Hvis du får dagpenge eller efterløn i perioden, fra du opfyldte udskydelsesreglen, og indtil du går på folkepension, kan din præmie blive nedsat. Kontakt din a-kasse for mere information om skattefri præmie.

Hvornår kan jeg få udbetalt min skattefri præmie?

Du får udbetalt din skattefri præmie automatisk til din NemKonto, når du når din folkepensionsalder. Du skal altså ikke søge om præmien.

A-kassen udbetaler som udgangspunkt præmien automatisk.

Hvis A-kassen mangler oplysninger, for eksempel om afholdt ferie, SH-dage osv., vil du blive kontaktet. Disse oplysninger kan nemlig også bruges til optjening af skattefri præmie.

Hvad sker der med min skattefri præmie, hvis jeg dør inden pensionsalderen?

Hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen, bliver din optjente præmie udbetalt til dine arvinger. Er det indbetalte efterlønsbidrag højere end den optjente præmie, får dine arvinger udbetalt efterlønsbidraget.

Skattefrie præmier

Der findes 2 former for skattefrie præmier:

  1. Skattefri præmie i efterlønsordningen
  2. Skattefri præmie for at arbejde 1. og 2. år efter folkepensionsalderen

Læs om den skattefri seniorpræmie i efterlønsordningen her

Læs om den skattefri seniorpræmie for arbejde efter folkepensionsalderen her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej