Skattefri præmie

Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Du kan i særlige situationer også optjene skattefri præmie af de arbejdstimer du har efter at du er gået på efterløn.

Du optjener en præmie, hver gang du arbejder 481 timer.

Hvor meget får jeg i skattefri præmie?

En præmieportion er fra 1. januar 2021:

Fuldtidsforsikret: 13.912 kroner

Deltidsforsikret: 9.274 kroner

Du kan højst få 12 præmier.

Hvis du får dagpenge eller efterløn, kan din præmie blive nedsat. Kontakt din a-kasse for mere information om skattefri præmie.

Hvornår kan jeg få udbetalt min skattefri præmie?

Du får som udgangspunkt udbetalt din skattefri præmie automatisk til din NemKonto, når du når din folkepensionsalder. Du skal altså ikke søge om præmien.

A-kassen kan dog have brug for først at få nogle oplysninger fra dig om for eksempel afholdt ferie osv. Det er fordi, fravær uden løn i særlige situationer, som ferie, sidestilles med arbejdstimer og kan derfor indgå i optællingen at timer til den skattefri præmie.

Hvis A-kassen mangler oplysninger, for eksempel om afholdt ferie, SH-dage osv., vil du blive kontaktet. Disse oplysninger kan nemlig også bruges til optjening af skattefri præmie.

Hvad sker der med min skattefri præmie, hvis jeg dør inden pensionsalderen?

Hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen, bliver din optjente præmie udbetalt til dine arvinger. Er det indbetalte efterlønsbidrag højere end den optjente præmie, får dine arvinger udbetalt efterlønsbidraget.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej