Seniorjob

Du har ret til et seniorjob, hvis du opfylder anciennitetskravet for at få efterløn og opbruger din dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen.

Et seniorjob er en ekstraordinær ansættelse i kommunen på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.  For mange ældre betyder et seniorjob bedre tryghed i overgangen fra arbejdsmarkedet til efterløn og pension.

Du har kun ret til seniorjob, hvis du betaler til efterlønsordningen. Hvis du stopper i efterlønsordningen, mister du retten til at få et seniorjob.

Hvornår kan jeg få et seniorjob?

Du kan tidligst få et seniorjob 5 år før, du kan gå på efterløn. Hvis du for eksempel kan gå på efterløn som 63-årig, kan du derfor tidligst få tilbudt seniorjob som 58-årig.

Her er nogle af de væsentligste regler for retten til seniorjob:

  • Din bopælskommune har pligt til at ansætte dig i et seniorjob i kommunen, når du opfylder betingelserne. Du skal selv sende en ansøgning til kommunen – der er ingen blanketter. Du kan tidligst søge 3 måneder før og senest 2 måneder efter, at din dagpengeret udløber.
  • Kommunen skal tilbyde ansættelse i et seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede, og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.
  • Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig. Blandt andet under hensyn til dine kvalifikationer og interesser.
  • Løn- og arbejdsvilkårene skal være overenskomstmæssige eller svare til det, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.
  • Seniorjob er støttet arbejde og kan derfor ikke berettige til en ny dagpengeret.
  • Når du er i seniorjob, skal du være tilmeldt uden ydelse i jobcenteret, og du skal tage imod formidlet arbejde. Får du ordinært arbejde og bliver uforskyldt ledig, har du fortsat ret til seniorjob. Men hvis du genoptjener ny ret til dagpenge, bortfalder din ret til et nyt seniorjob.

Skal jeg havde opbrugt hele min dagpengeperiode

En yderligere betingelse er, at du skal have opbrugt hele din dagpengeperiode – herunder eventuel forlængelse, inden du kan få et seniorjob. Datoen bliver altså udskudt, og du må søge igen, hvis du har muligheden for forlængelse af dagpengeperiode på baggrund af arbejde, som du har udført, mens du var ledig.

Overgang fra efterløn til et seniorjob

Det er vigtigt, at du søger om overgang til efterløn i din a-kasse, inden dit seniorjob ophører. Kontakt din a-kasse. De kan vejlede dig om seniorjob.

Seniorjob

Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed.

Seniorjobordningens fremtid

Regeringen havde planer om at nedlægge seniorjobordningen, men i november 2023 har den meldt ud, at de har droppet planen.

Faglige Seniorers nyhedsbrev vil følge den politiske behandling og skrive, når der er nyt om seniorjobordningen, efterløn og tilbagetrækning.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, seniorjob, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej