Ingen modregning af sundhedsarbejde i efterlønnen

I juni 2023 blev en lov vedtaget, som betyder, at løn fra arbejde i sundhedsvæsenet og plejesektoren  ikke bliver modregnet i efterlønnen.

Det betyder, at det kan betale sig at arbejde i sundhedsvæsenet, hvis man allerede er gået på efterløn.

Fritagelse for modregning i efterløn omfatter:

  • Alt arbejde på offentlige sygehuse
  • Regionsdrevet lægevagt
  • Ambulancepersonale
  • Arbejde inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje
  • Arbejde på privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg.

Fritagelsen omfatter også arbejde udført af ansatte hos private leverandører til sundhedsvæsenet.

Klik her og find den blanket, som skal bruges til dokumentation til a-kassen

Betingelser

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen.

Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, bliver man alene fritaget for modregning i efterløn for merarbejde.

Hvor længe gælder reglerne?

Reglerne er midlertidige og vil gælde for løn fra hele 2023 og 2024.

Fritagelsen har tilbagevirkende kraft for udbetalt efterløn i perioden fra og med 1. januar 2023 til og med 30. juni 2023.

Læs om de generelle regler for modregning i efterlønnen her

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej