Modregning i efterlønnen

Din efterløn bliver næsten altid mindre, hvis du har en personlig pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Det overrasker mange seniorer.

Hvilke indtægter bliver modregnet i efterlønnen?

Pensioner og indtægt fra arbejde kan betyde modregning i din efterløn.

Flere former for indtægter kan modregnes i din efterløn. Blandt andet:

 • Fratrædelsesgodtgørelse.
 • Løn.
 • Pensioner.
 • Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).
 • Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.
 • Feriegodtgørelse og løn under ferie.
 • Indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde – for eksempel bestyrelsesarbejde.

Din a-kasse kan fortælle dig, hvad der vil blive modregnet i din efterløn.

Hvordan blive løn modregnet i efterlønnen?

Har du lønarbejde, mens du er på efterløn, vil a-kassen trække et mindre antal timer fra din efterløn, end du har arbejdet. Det gælder for de første 41.164 kroner (2022), du tjener. Når du har tjent 41.164 kroner (2022), vil du blive trukket de timer, du arbejder resten af året.

Din a-kasse kan fortælle dig, hvad der vil blive modregnet i din efterløn, når du arbejder.

Hvilke indtægter bliver ikke modregnet i min efterløn?

Det er ikke alle indtægter, der bliver modregnet i efterlønnen.

Disse indtægter bliver ikke modregnet:

 • Underholdsbidrag.
 • ATP – Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 • Renter, aktieudbytte, arv, gaver og gevinster.
 • Invaliditetsydelse efter lov om social pension.
 • Pension, der udbetales som følge af tabt arbejdsevne for eksempel svagelighedspension.
 • Efterlevelseshjælp.
 • Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
 • Betaling for feriefridage, som ikke afholdes.
 • Livsforsikringer med udbetalinger.
 • Forpagtningsafgift.
 • Erstatninger for eksempel efter en arbejdsskade.
 • Indtægt ved salg af fast ejendom.
 • Pension efter afdød ægtefælle eller samlever.

Fradrag for borgerligt ombud

Din indtægt vil som hovedregel blive modregnet i efterlønnen med 259,80 kroner pr. time (2022), du arbejder.

Det gælder for eksempel, hvis du har borgerligt ombud som:

 • bestyrelsesmedlem i en forening
 • medlem af et menighedsråd
 • borgmester eller udvalgsformand i en kommune.

Men der er også indtægter fra hverv, som ikke skal modregnes i efterlønnen:

 • Hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg
 • Medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.

For at der skal ske modregning, skal der dog være tale om skattepligtige indtægter. Hvis du for eksempel kun får kilometerpenge eller telefonpenge (altså få betalt dokumenterede udgifter), så medfører det ikke fradrag.

Hvordan bliver feriepenge modregnet i min efterløn?

Din efterløn bliver mindre, hvis du er på efterløn og holder ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Efterlønnen nedsættes dag for dag, mens du holder ferien.

Du bliver også modregnet, hvis du har optjent feriepenge og feriepengene udbetales i efterlønsperioden eller op til tre måneder før, du går på efterløn, uden at du holder ferie.

Hvis dine feriepenge før skat er mindre end din efterløn før skat, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.

Hvordan påvirker udbetaling af pension min efterløn?

Modregningen af pension i efterlønnen afhænger af, hvilken form for pension du får, og hvornår du er født.

Født 1. januar 1956 eller senere

Er du født 1. januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger som udgangspunkt nedsætte din efterløn.

Se her, hvad du kan få modregnet:

Pensionsordninger Hvis din pension udbetales som engangsbeløb eller ikke udbetales Hvis din pension udbetales løbende
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold​ 64 % af den forventede årlige pension før skat trækkes fra i din efterløn. 64 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private​ 64 % af den forventede årlige pension før skat trækkes fra i din efterløn. 64 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold​

(Kapitalpension, ratepension og aldersopsparing)

4 % af depotet før skat skal trækkes fra din efterløn. 4 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Ratepension med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold 4 % af depotet før skat skal trækkes fra din efterløn. 64 % af depotet før skat skal trækkes fra din efterløn.
Pensioner med depotværdi, som er private​

(Kapitalpension og aldersopsparing)

4 % af depotet før skat skal trækkes fra din efterløn. 4 % af depotet før skat skal trækkes fra din efterløn.
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension​ Påvirker ikke din efterløn.​ Påvirker ikke din efterløn.​

Født før 1. januar 1956

Går du på efterløn uden at have udskudt din overgang til efterløn i mindst 2 år fra efterlønsbevisets virkning, bliver du som udgangspunkt modregnet for alle dine pensioner.

Pensionsordninger Hvis din pension udbetales som engangsbeløb eller ikke udbetales Hvis din pension udbetales løbende
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold

(Kapitalpension og aldersopsparing)

5 % af depotet

Minus bundfradrag på 16.800 kroner (2022)*

60 % af resultatet trækkes fra din efterløn

50 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Ratepension med depotværdi som er et led i et ansættelsesforhold 5 % af depotet

Minus bundfradrag på 16.800 kroner (2022)*

60 % af resultatet trækkes fra din efterløn

50 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Pensioner med depotværdi, som er private

(Kapitalpension, ratepension og aldersopsparing)

5 % af depotet

Minus bundfradrag på 16.800 kroner (2022)*

60 % af resultatet trækkes fra din efterløn

5 % af depotet

Minus bundfradrag på 16.800 kroner (2022)*

60 % af resultatet trækkes fra din efterløn

ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke din efterløn Påvirker ikke din  efterløn

* Vær opmærksom på, at du kun har ét bundfradrag uanset antal pensioner.

Du har dog mulighed for at slippe for modregning, hvis du udskyder din efterløn 2 år og derfor opfylder betingelserne for 2 års reglen – også kendt som udskydelsesreglen. Gør du det, skal din efterløn kun modregnes for løbende udbetalte pensioner, der har været led i dit ansættelsesforhold.

Det kan for eksempel være tjenestemandspension og arbejdsmarkedspension, der bliver udbetalt som en løbende ydelse.

Her kan du se, hvad der bliver modregnet, hvis du opfylder 2 års reglen.

Pensionsordninger Hvis din pension udbetales som engangsbeløb eller ikke udbetales Hvis din pension udbetales løbende
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er et led i et ansættelsesforhold Påvirker ikke din efterløn 55 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Påvirker ikke din efterløn Påvirker ikke din efterløn
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold (Kapitalpension og aldersopsparing) Påvirker ikke din efterløn Påvirker ikke din efterløn
Pensioner med depotværdi, som er et led i et ansættelsesforhold (Ratepension) Påvirker ikke din efterløn 55 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke din efterløn Påvirker ikke din  efterløn

Du har ret til et bundfradrag på 16.800 kroner (2022).

Opfylder du ikke 2 års reglen (udskydelsesreglen), vil alle dine pensioner indgå i beregningen af det beløb, som din efterløn bliver nedsat med.

Hvordan får a-kassen information om min pension?

Cirka tre måneder før du når efterlønsalderen, giver din pensionskasse din a-kasse besked om din pensionsformue.

Din a-kasse sender dig en pensionsoversigt sammen med dit efterlønsbevis. Det er vigtigt, at du selv tjekker, om oversigten er korrekt, og giver din a-kasse besked, hvis din pension ændrer sig.

Du kan se en oversigt over dine pensioner på www.pensionsinfo.dk. Log på med NemID / MitID.

Hvor kan jeg beregne, hvor meget jeg vil blive modregnet i min efterløn?

På hjemmesiden www.efterloensberegner.dk kan du beregne, hvor meget du kan få i efterløn, og hvad der vil blive modregnet.

Hvor kan jeg få mere information om modregning i efterlønnen?

Reglerne er meget komplicerede, så vi anbefaler, at du kontakter din a-kasse. De kan bedst rådgive dig, fordi de har alle de nødvendige informationer.

På borger.dk kan du læse mere om reglerne for modregning i efterlønnen:

Teksten er skrevet i samarbejde med 3FA

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist.

 

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej