Udbetaling af efterlønsbidraget

Hvis du ikke gør brug af din ret til efterløn, kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag.

Udbetaling af efterlønsbidrag hvis du har nået pensionsalderen

Har du nået din efterlønsalder uden at gå på efterløn, kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag kontant minus skat (beløbet beregnes af SKAT). Overgår du derimod til Tidlig Pension, skal du betale en afgift på 30 %.

Udbetaling af efterlønsbidrag hvis du ikke har nået efterlønsalderen

Hvis du endnu ikke har nået din efterlønsalder, kan du vælge at forlade efterlønsordningen og få overført dit efterlønsbidrag til en pensionsordning.

Det er ikke et krav, at du har søgt om ret til Tidlig Pension.

Hvis du allerede er på efterløn

Hvis du er gået på efterløn inden 1. januar 2022, kan du få en kompensation ved at frasige dig efterlønnen og i stedet overgå til Tidlig Pension. Du kan få et beløb på 2.820 kroner om måneden (2024) frem til folkepensionsalderen. Minus afgift på 30%. Kompensationsbeløbet udbetales som et engangsbeløb. Der skal betales en afgift på 30 %. Kompensationsbeløbet udbetales som et engangsbeløb af Udbetaling Danmark.

Kontakt din a-kasse

Kontakt din a-kasse, inden du beslutter dig for, om du vil have udbetalt dit efterlønsbidrag. Det kan ikke betale sig for alle.

Det taler for at blive i efterlønsordningen
  • Hvis du tænker på at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, og du ikke har sparet så meget op til pension, så kan du få op til 20.359 kroner om måneden (2024). Det er samlet mere end 800.000 kroner over 3 1/2 år. Selv om der skal betales skat, så er det voldsomt meget mere end værdien af efterlønsbidraget.
  • Når du er med i efterlønsordningen, kan du få et seniorjob, hvis du bliver ledig før din efterlønsalder. Seniorjob sikrer dig et indtægtsgrundlag, hvis din ret til dagpenge udløber, når der er mindre end fem år til efterlønsalder.
Det taler for at forlade efterlønsordningen
  • Hvis du har en forholdsvis høj pensionsopsparing, vil den kunne betyde, at du i givet fald ikke vil kunne få så meget i efterløn, fordi din pensionsopsparing bliver modregnet i din efterløn. Det kan der regnes på, eventuelt med assistance fra a-kassen.
  • Hvis du tænker på at gå på Tidlig Pension, så får du måske ikke brug for efterløn. Modregningen for pensionsopsparing er mildere end i efterlønsordningen. Men du kan først få en opgørelse af, om du har tilstrækkelig anciennitet på arbejdsmarkedet til, at du kan komme med i Tidlig Pension, når du er fyldt 61 år.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye satser og regler om folkepension og om din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej