Årshjul: Skat og pension hænger sammen

Beregningen af din pension hænger sammen med dine og din eventuelle partners indkomst og skatteoplysninger. 

Det er vigtigt, at du løbende følger med i de opgørelser, som du får fra Skat og Udbetaling Danmark, og at du ændrer din forskudsopgørelse, hvis sker ændringer i din indkomst i løbet af året.

Dit årshjul med de årlige pensionsoplysninger starter med din forskudsopgørelse til skat. Forskudsopgørelsen er en slags budget over din forventede indkomst og skat. Hvis dit liv eller økonomi ændrer sig, skal du tilpasse din forskudsopgørelse. Så betaler du løbende den rigtige skat, og så sikrer du også, at din pension er beregnet på det rigtige grundlag. Du får din forskudsopgørelse hvert år forud for det kommende indkomstår.

Omkring 1. december får du dit årsbrev, hvor udbetaling Danmark beregner din pension for det kommende år. Du får oplyst, hvad du får i pension i det kommende år. Pensionen er beregnet ud fra din og din evt. ægtefælles eller samlevers forskudsopgørelse. I brevet kan du se din personlige tillægsprocent, og om du kan få ældrecheck, mediecheck og helbredstillæg.

I slutningen af januar kommer ældrechecken sammen med folkepensionen til de folkepensionister, som har ret til den. 

Midt i marts kommer årsopgørelsen fra skat med en oversigt over din skat for sidste år. Årsopgørelsen er vigtig for din endelige opgørelse af din pension for det seneste år, og om din pension er korrekt beregnet.

I juni får du din endelige pensionsopgørelse for det foregående år fra Udbetaling Danmark. Den viser dine indkomst- og skatteforhold, som ligger til grund for den endelige pensionsberegning.

Tjek løbende dine oplysninger på borger.dk/dinpension og TastSelv.skat.dk.

Brevene sendes digitalt, og du finder dem på borger.dk. Kun hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage brevet med posten.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej