1.000 kroner engangstilskud til pensionister og efterlønnere

På grund af corona er Folketinget blevet enige om en sommercheck på 1.000 kroner til alle pensionister, efterlønnere og andre på overførselsindkomdt.

Pengene bliver udbetalt skattefrit og uden modregning i pension og tillæg.

Det skattefri engangstilskud gives til folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister og andre, som fik overførselsindkomst i april 2020.

Engangstilskuddet bliver helt automatisk udbetalt til dig i løbet af oktober. Du skal altså ikke selv gøre noget.

Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver sendt noget brev om udbetalingen.

Det oplyser Udbetaling Danmark.

Ingen præcis dato for udbetaling

Tilskuddet udbetales i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober. Nogle vil få det i starten af oktober, andre lidt senere. Du kan derfor ikke få at vide, præcis hvilken dato pengene vil stå på din konto.

Tilskuddet vil hedde ”Engangstilskud” i din netbank og på din kontoudskrift, og der vil være en uddybende tekst, som fortæller mere om udbetalingen. Det afhænger af din bank, hvor du kan se den uddybende tekst.

Hvem kan få 1.000 kroner corona engangstilskud?

Fik du en af disse ydelser i april 2020, kan du se frem til 1.000 skattefri kroner senest til oktober:

 • Folkepension
 • Brøkpension
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Seniorpension
 • Fleksydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob
 • Kontanthjælp
 • Skånejob

Det gælder også:

SU, barselsdagpenge, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, jobafklaringsforløb, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej