1.000 kroner engangstilskud til pensionister og efterlønnere

På grund af corona blev Folketinget i 2020 enige om en sommercheck på 1.000 kroner til alle pensionister, efterlønnere og andre på overførselsindkomst.

Pengene blev udbetalt skattefrit og uden modregning i pension og tillæg.

Det skattefri engangstilskud blev givet til folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister og andre, som modtog overførselsindkomst i april 2020.

Udbetalt i løbet af oktober 2020

Tilskuddet blev udbetalt til modtagerne i løbet af oktober 2020.

Tilskuddet blev kaldt ”Engangstilskud” i modtagernes netbank og på kontoudskrifter.

Hvem var berettiget til at modtage corona-engangstilskud på 1.000 kroner?

Fik du en af disse ydelser i april 2020, var du berettiget til engangstilskuddet:

 • Folkepension
 • Brøkpension
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Seniorpension
 • Fleksydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob
 • Kontanthjælp
 • Skånejob

Det gælder også:

 • SU
 • Barselsdagpenge
 • Uddannelseshjælp
 • Revalidering
 • Forrevalidering
 • Jobafklaringsforløb
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej