Hverdagsteknologi og velfærdsteknologi

Din kommune kan tilbyde dig teknologiske lettelser i hverdagen. Det kan for eksempel være et douche-toilet med sædevask og sædeindstillinger. Det kan også være en patientkuffert, som ligner en bærbar computer, hvor læge, fysioterapeut eller andet sundhedspersonale kan være i direkte visuel kontakt med dig i dit hjem.

Hvad er hverdagsteknologi?

Teknologi er en almindelig del af langt de fleste danskeres hverdag – tænk bare på vaskemaskiner, tørretumblere, kaffemaskiner, blendere, opvaskemaskiner, støvsugere, barbermaskiner, el-tandbørster og mobiltelefoner. Det er hverdagsteknologi.

Hvad er velfærdsteknologi?

Mange bruger også begrebet ’Velfærdsteknologi’. Men at teknologi, der hjælper folk til et bedre liv, skal være velfærd, er forkert. Derfor er hverdagsteknologi det rette ord.

Hvordan hjælper hverdagsteknologi?

Hverdagsteknologier hjælper os til en lettere hverdag. Vi kan klare mere selv. Vi er mere uafhængige af andres hjælp. Vi får en bedre livskvalitet, og vi er med til at forbedre arbejdsmiljøet.

Hverdagsteknologi kan være med til at give os ro i sindet som pårørende til kronisk eller psykisk syge eller familiemedlemmer med nedsatte funktionsevner. Det kan for eksempel være teknologi, der registrerer, at en person er faldet og ligger stille.

Der udvikles hele tiden nye teknologier, der kan lette vores hverdag.

For plejepersonalet er der en arbejdsmiljøgevinst i at undgå de tunge løft. Kommunerne kan spare penge på personalekontoen, når teknologien tager over.

Eksempler på hverdagsteknologi

Har du problemer med fysisk at komme ud af sengen, gør det en stor forskel, hvis du kan få en såkaldt ”smart seng” i dit hjem. Den gør det muligt for dig selv at stå op, når du vil.

En robotstøvsuger kan have stor betydning for dig, hvis du har en nedslidt ryg efter mange hårde år på arbejdsmarkedet, eller hvis du netop er blevet opereret og ikke må anstrenge dig fysisk.

En pilledispenser kan huske dig på at tage din medicin.

Faglige Seniorers holdning til hverdags- og velfærdsteknologi

Faglige Seniorer har den holdning, at ny teknologi generelt kan være en stor fordel, hvis den anvendes intelligent.

Men vi kan ikke acceptere, at teknologien erstatter den menneskelige kontakt i dagligdagen.

Teknologi skal være med til at give frihed og skabe tryghed og give mennesker, der har behov for hjælp, en værdig pleje, omsorg og kontakt i dagligdagen.

Faglige Seniorer finder det vigtigt, at Ældreråd og Seniorråd i hver eneste kommune tager en diskussion om, hvilke ønsker der er til at anvende ny teknologi. Både hverdagsteknologien, velfærdsteknologien og informationsteknologien.

Den diskussion skal tages, FØR man indfører det.

Ikke når problemerne melder sig, for så tager man ofte uigennemtænkte og for hurtige beslutninger.

Efterfølgende må det naturligvis være den enkelte ældre, der selv afgør - i hver enkelt situation - om hun eller han ønsker, der skal anvendes hverdagsteknologi i deres hjem.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej