Digital Post

Som udgangspunkt skal du kunne modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du er over 15 år og har et CPR-nummer.

Digital Post fra offentlige myndigheder er samme slags breve som dem, du ellers ville modtage i din brevkasse fra for eksempel kommunen, sygehuset eller SKAT.

MitID – Login til digital selvbetjening

Du kan bruge MitID på samme måde og samme steder, hvor du tidligere har brugt NemID.

Når du benytter MitID, skal du godkende login med MitID-app, kodeoplæser eller kodeviser.

Digital Post fra det offentlige

Du kan modtage Digital Post fra det offentlige i appen Digital Post, på www.borger.dk, i e-Boks og www.mit.dk.

Hvem kan blive fritaget for Digital Post?

Du har efter loven pligt til at modtage Digital Post.

Men er du ikke i stand til det, kan du fortsætte med at få post hjemme i postkassen.

Du kan blive fritaget, hvis du opfylder mindst én af følgende grunde:

 • Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 • Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 • Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
 • Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
 • Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
 • Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
 • Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID/MitID, som giver adgang til Digital Post
 • Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
 • Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

Sådan bliver du fritaget for Digital Post

Du skal møde op på kommunens borgerservice. Her skriver du under på, at du lever op til mindst en af grundene til at blive fritaget. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

Fritagelse ved fuldmagt – hvis du ikke selv kan gå på borgerservice

Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved hjælp af en fuldmagt. Den fås i borgerservice.

Hvis du skal sørge for fritagelse for en anden person, skal du have vedkommendes underskrift på blanketten. Blanketten skal som udgangspunkt behandles af borgerservice i den kommune, hvor den person, som skal fritages, bor. Men blanketten kan også behandles af andre kommuner. Det gør det lettere for dig, hvis du bor længere væk fra den person, du skal sørge for fritagelse for.

Alle fritagelser er tidsubegrænsede.

Søg om digital fuldmagt her

Se her, hvordan du anmoder andre om digital fuldmagt

Fritaget for Digital Post – og dog!

Du skal være opmærksom på, at selv om du er fritaget for at modtage Digital Post, er der alligevel ydelser, du som udgangspunkt skal søge på nettet. Det gælder de ydelser, Udbetaling Danmark står for: for eksempel folkepension og pensionstillæg, boligstøtte og varmetillæg.

Det er din kommune, der skal bedømme, om du kan fritages for at søge om disse ydelser digitalt, og det er også din kommune, der har pligt til at hjælpe dig med at søge dem. Du skal henvende dig til din kommunale borgerservice, og du kan i øvrigt klage over kommunens afgørelse hos Ankestyrelsen.

Læseadgang til Digital Post

Du kan også vælge at give en anden person læseadgang til din Digitale Post. Det er stadig dit ansvar, at posten bliver åbnet og læst.  Men du kan give en anden fuldmagt til at læse den for dig. Fuldmagten giver du enten via den digitale postkasse eller ved at få Borgerservice til at gøre det for dig. Du kan også få en anden til at søge om læseadgang til din post.

Se her, hvordan du giver en anden person mulighed for at læse med i din Digitale Post.

Fritagelse for Digital Post som udlandsdansker

Du kan blive fritaget permanent, hvis du flytter til udlandet. Du skal være registreret i CPR som udrejst af Danmark.

Du vil begynde at modtage Digital Post fra det offentlige igen, hvis du flytter tilbage til Danmark, med mindre du søger og får fritagelse.

Få hjælp til MitID og Digital Post

 • Du kan få hjælp til MitID og Digital Post:
  • Hos borgerservice i din kommune.
  • I hjælpeuniverset på www.MitID.dk.
  • Hos MitID-supporten på telefon 33 98 00 10.
  • Hos Digital Post-supporten på telefon 33 98 00 33.
  • I Seniorernes Datastuer, som du finder på www.datastuen.dk.

   Både MitID-supporten og Digital Post-supporten har åbent mandag til fredag
   klokken 08.00-20.00 og lørdag, søndag og helligdage klokken 10.00-16.00.

Få besked, når der er nyt om MitID og Digital Post

Når der er nyt om MitID og Digital Post, informerer Faglige Seniorer i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen grundigt om ændringerne i Faglige Seniorers gratis nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej