Beregn din pension i 2019

Her kan du beregne, hvor meget du får i pension i 2019 sammenlignet med 2018.

Ny grænse for indtægt ved arbejde

Regeringen fremsætter til efteråret lovforslag om at forhøje grænsen for arbejdsindtægt fra 100.008 kroner til 122.004 kroner. Denne lønindtægt fratrækkes ikke i din folkepension eller tillæg.

Det forventes, at loven bliver vedtaget og den vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Derfor har vi indlagt den nye grænse i vores beregner.

Inden du beregner, er det en god ide at finde tal frem om din økonomi:

 

Du kan benytte beregneren, hvis du er enlig pensionist eller hvis du er gift og i begge er pensionister.
Er du gift med en ikke-pensionist, som stadig er i arbejde, skal du bruge den nederste beregner.

 

 

Folkepension, når din ægtefælle ikke er pensionist og stadig arbejder:

Bemærk: Beregneren bruger den nye grænse for ægtefællens indtægt. Der fratrækkes 54% af ægtefællens indtægt, som ikke indgår i beregningen (mod tidligere 50%). Herudover er loftet på de 307.700 fjernet, så der ikke er noget loft.

Disse tal er kun foreløbige, da lovændringen ikke er endeligt vedtaget i folketinget!

Læs mere om reglerne bag beregningerne

Læs mere om ældrecheck

Læs mere om formuegrænse

Læs mere om folkepensionens grundbeløb

Læs mere om pensionstillæg

Læs mere om personlig tillægsprocent

Læs mere om arbejdsindtægt som pensionist