Undgå modregning i pensionen for merarbejde på grund af Covid-19

Forliget havde betydning for beregning af førtidspension, seniorpension, folkepensions grundbeløb og pensionstillæg samt af ældrecheck.

Pensionister på Tidlig Pension var ikke omfattet af ordningen.

Hvilken periode?

Ordningen gjaldt i første omgang merindtægter fra marts 2020 til og med december 2021.

Som en del af den Corona-vinterpakke, som regeringen og en række af Folketingets partier indgik aftale om 5. december 2021, blev ordningen forlænget, så den gjaldt til og med 2022. Samtidig blev det også besluttet, at efterlønnere også var omfattet af ordningen i 2022.

Hvilke brancher?

Ordningen omfattede alle typer af merarbejde og overarbejde, der skyldes COVID-19.

Ordningen var ikke afgrænset til særlige brancher, fag eller jobfunktioner og omfattede både offentligt og privat ansatte.

Der var ingen nærmere afgrænsning af, hvad der kan betragtes som merarbejde i forbindelse med COVID-19.

Hvad menes der med merarbejde?

Merarbejde og overarbejde er alt arbejde, der går ud over det, der er aftalt i ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde.

Det gælder også for bonusser og særlige tillæg, der direkte kan knyttes op på den ekstra arbejdsindsats.

Deltidsansatte, som havde merarbejde på grund af COVID-19, var også omfattet af ordningen.

Hvordan undgår jeg modregning?

For at undgå modregning skal du lave en digital indberetning til Udbetaling Danmark om de merindtægter, der skyldes merarbejde eller overarbejde i relation til COVID-19.

Du skal afgive en tro- og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte og kan henføres til COVID-19-relateret merarbejde eller overarbejde.

Du skal også vedlægge en arbejdsgivererklæring om, at du eller din samlever eller ægtefælle har haft merindtægter fra arbejdspladsen på grund af merarbejde eller overarbejde, og at det ekstra arbejde skyldtes corona.

Du skal også vedhæfte relevante lønsedler som dokumentation.

Det skal du bruge, når du indberetter:

  • Erklæring fra arbejdsgiver om, at merarbejde og overarbejde skyldtes corona.
  • Lønsedler, som dokumenterer merarbejde eller overarbejde.
  • Tro og loveerklæring som en del af den digitale indberetning.

Udbetaling Danmark skal tjekke, om de har fået den nødvendige dokumentation. Herefter vil de fratrække den indberettede merindtægt i det indtægtsgrundlag, som ligger til grund for pensionsberegningen.

Læs mere på borger.dk om frister m.m. for indberetning af corona-relaterede indkomster.

Hvornår får jeg pengene fra efterreguleringen?

Udbetaling Danmark ser på dokumentationen for corona-merarbejdet i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen. Korrektionen for COVID-19 merindtægter opgøres sammen med den øvrige efterregulering af pensionen.

Merindtægterne fra corona-merarbejde i 2020 blev tilbagebetalt i perioden fra juni til september 2021.

Merindtægter fra corona-merarbejde i 2021 blev tilbagebetalt fra juni til september 2022.

Slut for modregning fra januar 2023

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

En ny lov er netop blevet vedtaget. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Loven får først virkning fra januar 2024, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Når loven træder i kraft, og når der er nyt om de nye regler, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej