Må jeg arbejde som førtidspensionist?

Hvis du har lyst og overskud, er det en rigtig god idé at arbejde, selvom du er tilkendt førtidspension. Du møder andre mennesker og føler, at du udretter noget. Det gør godt for de fleste.

Hvis du i en længere periode har tjent cirka 19.300 kroner om måneden (2024), kan din førtidspension gøres hvilende.

Du mister altså ikke retten til førtidspension, men den er sat på pause, mens du har en indtægt, hvor du kan forsørge dig selv.

Enlig

Du kan tjene op til 86.900 kroner (2024), før din førtidspension sættes ned. 30% af det beløb, du tjener eller modtager over 86.900 kroner (2024), bliver modregnet i din førtidspension. Hvis du har indtægt over 901.700 kroner (2024) kroner, får du intet i førtidspension.

Modregningen sker for alle former for indtægter. Både løn, honorarer, indtægter fra aktier, kapitalindkomst, tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, løbende udbetaling af tab af erhvervsevne, underholdsbidrag med videre.

Eksempel:
Du er enlig og arbejder og tjener i 2024 70.000 kroner udover din førtidspension. Derudover har du andre indtægter for 30.000 kroner tilsammen = 100.000 kroner.
Indtægt på 100.000 kroner minus fradrag på 86.900 kroner = 13.100 kroner.
Nedsættelse på 30% af fradraget på 13.100 kroner = 3.930 kroner.
Din årlig førtidspension på 244.400 kroner fratrækkes 3.930 kroner = 240.470 kroner.
Din nedsættelse er årligt 3.930 kroner og din månedlige førtidspension er derefter 20.039 kroner.

Du kan altså tjene 100.000 kroner og kun miste 3.930 kroner i førtidspension.

Samlevende

Du og din samlever kan tilsammen have indtægter på op til 138.000 kroner om året (2024), før din førtidspension sættes ned. Din samlevers arbejdsindtægt modregnes ikke.

Eksempel:
Du er tilkendt førtidspension og bor sammen med din kæreste. Du arbejder 10 timer ugentligt og tjener 90.000 kroner om året. Din kæreste er i fleksjob og modtager derudover 60.000 kroner årligt i tabt arbejdsfortjeneste.
Da ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt fra 2023 ikke længere indgår i beregningen af førtidspension, påvirker din kærestes lønindtægt og fleksløntilskud ikke din førtidspension.
Indtægt 150.000 kr. (90.000 kroner + 60.000 kroner) minus fradrag på 138.000 kroner = 12.000 kroner
Nedsættelse på 30% af fradraget på 12.000 kroner = 4.000 kroner
Din årlige førtidspension på 207.780 kroner fratrækkes 4.000 kroner = 203.780 kroner.

Du kan altså tjene 90.000 kroner og kun miste 4.000 kroner i førtidspension.

Du kan beregne din førtidspension på www.borger.dk