Kan man være selvstændig og seniorpensionist?

Du kan godt starte eller fortsætte selvstændig virksomhed som seniorpensionist.

Indtægten vil dog påvirke din seniorpension.

Du kan som enlig tjene 86.900 kroner (2024), før din seniorpension nedsættes.

Hvis du er samlevende, kan I tilsammen tjene 138.000 kroner om året (2024), før din seniorpension påvirkes.

Din samlever arbejdsindtægt medregnes aldrig.

Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du i en længere periode har tjent 19.300 kroner om måneden (2024). I en forsøgsperiode til og med 2025 kan seniorpensionen ikke frakendes, selvom man arbejder på fuld tid.