Kan man være selvstændig og førtidspensionist?

Du kan godt starte eller fortsætte selvstændig virksomhed som førtidspensionist.

Indtægten vil dog påvirke din førtidspension.

Du kan som enlig tjene 86.900 kroner (2024), før din førtidspension nedsættes.

Hvis du er samlevende, kan I tilsammen tjene 138.000 kroner om året (2024), før din førtidspension påvirkes.

Din samlever arbejdsindtægt medregnes aldrig.

Din førtidspension kan gøres hvilende, hvis du i en længere periode har tjent 19.300 kroner om måneden (2024). I en forsøgsperiode til og med 2025 kan førtidspensionen ikke frakendes, selvom man arbejder på fuld tid.