Kan man tage førtidspension med til udlandet?

Hvis du flytter til udlandet, kan du i nogle situationer få din førtidspension med.  

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU-land, har du ret til at tage din pension med til udlandet. Det gælder dog kun, hvis du har boet mindst 3 år i Danmark fra du fyldte 15 år og til du fik tilkendt pension.

Du har pligt til at fortælle Udbetaling Danmark, hvis du rejser til et land udenfor EU, EØS og Schweiz i mere end 2 måneder. 

Du kan opholde dig i udlandet i op til 6 måneder på et år, uden at det får betydning for din førtidspension. Du skal dog reelt bo i Danmark og være tilmeldt folkeregisteret her.