Kan man søge tillæg, når man er seniorpensionist?

Når du får seniorpension, kan du søge om enkeltydelse, hvis du har udgifter, som du ikke selv kan betale.

Du kan blandt andet søge enkeltydelse til:

  • Husleje
  • El
  • Samværsudgifter
  • Indbo
  • Flytning, hvis flytningen forbedrer din bolig- eller jobsituation
  • Medicin
  • Behandling hos tandlæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut. 

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til udgifter, som du allerede har betalt eller har aftalt at betale.

Du kan kun få bevilget enkeltydelse, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for udgiften via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning, privat forsikring eller lån. Hvis du er samlevende – men ikke gift – har din samlevers formue eller indtægter ikke betydning for din ansøgning om enkeltydelse.

Du søger om enkeltydelser på borger.dk

Boligstøtte

Du kan også søge boligstøtte, hvis du bor til leje eller i andelsbolig. 

Beregn boligstøtte her