Hvilken forskel er der på at være enlig og gift eller samlevende som førtidspensionist?

Der er stor forskel på det beløb, som enlige førtidspensionister og samlevende førtidspensionister får.

Som udgangspunkt får du 20.370 kroner om måneden (2024) som enlig og 17.315 kroner om måneden (2024) kroner før skat, hvis du er samlevende.

Er du enlig, bør du kende reglerne for at være reelt enlig, hvis du får en kæreste eller god ven. Ellers risikerer du at skulle betale førtidspension (og eventuel boligstøtte og børnebidrag) tilbage.

Du har oplysningspligt til Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension.

Som enlig er det ikke nok, at du er den eneste med folkeregisteradresse på bopælen.

Du skal også sikre dig, at du ikke har fælles husførelse med andre. Det vil sige, om I deles om madlavning, indkøb og praktiske opgaver, selvom I bor hver for sig. I skal også sørge for at jeres økonomi er opdelt.

Du kan blive betragtet som samlevende med personer, som du ikke er kæreste eller gift med.
Eneste undtagelse er personer, som du ikke ville kunne indgå ægteskab med. Altså kan du godt bo sammen med din far, mor eller bror og samtidig blive betragtet som enlig.