Hvad må man eje, når man er på førtidspension?

Formue og værdi af dine ejendele som hus og bil påvirker ikke din førtidspension.

Dog vil indtægter fra renter eller eventuelle lejeindtægter over et vist beløb blive medtaget som indtægt i beregning af din førtidspension.