Hvad er forskellen på førtidspension og seniorpension?

Seniorpension er førtidspension for seniorer. Satser og mange af reglerne er de samme.

Men det er dog lidt lettere at få tilkendt seniorpension end førtidspension, hvis du er over 61 år.

Hvad er forskellen på førtidspension og seniorpension?

Seniorpension er førtidspension for seniorer. Satser og mange af reglerne er de samme.

Men det er dog lidt lettere at få tilkendt seniorpension end førtidspension, hvis du er over 61 år.

Arbejdsevne

Kravet til arbejdsevnen er, at du højst kan arbejde 15 timer om ugen.

Der er ikke krav om, at du skal i arbejdsprøvning.

Din arbejdsevne vurderes ud fra dit seneste job. Har du for eksempel arbejdet, som tømrer på byggepladser og nu kun kan arbejde 13 timer om ugen på grund af smerter, så er det ligegyldigt, at du måske godt kunne arbejde flere timer, hvis du fik et skrivebordsarbejde.

Arbejde på seniorpension

Når du er på seniorpension, må du maksimalt arbejde 15 timer om ugen. Du må højst tjene, hvad der svarer til cirka

19.375 kroner om måneden over en 3-måneders periode (2024)

Hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen, kan din pension blive sat på pause. Du mister ikke retten til seniorpension, men den gøres hvilende.

Det er en væsentlig forskel til førtidspension, hvor du kan arbejde flere timer.

Både førtidspensionister og seniorpensionister får modregnet lønnen i pensionen, når de arbejder.

Ventetid

Du har krav på at få et svar på din ansøgning til seniorpension inden 6 måneder.
En ansøgning på førtidspension kan trække ud – ikke mindst på grund af arbejdsprøvninger.