Hvad bliver modregnet i seniorpensionen?

Disse indtægter bliver modregnet i din seniorpension:

  • Din egen arbejdsindtægt (men ikke din samlevers arbejdsindtægt)
  • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspension, ratepension og kapitalpension
  • Udbetalinger fra tjenestemandspension
  • Løbende udbetaling af tab af erhvervsevne (men ikke engangsbeløb)
  • Underholdsbidrag
  • Positive renter fra pengeinstitutter
  • Aktieindtægt over 5.000 kroner for enlige og over 10.000 kroner for samlevende.

Din ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt bliver ikke modregnet i seniorpensionen. Det gælder for løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Dine hjemmeboendes børns indtægter bliver heller ikke modregnet i seniorpensionen. Vær opmærksom på at boligydelse mv. bliver påvirket af hele husstandens indtægt, dog ikke indtægt fra fritidsjob, når barnet er under 18 år.

Aktiesparekonto bliver heller ikke modregnet i din seniorpension.