Hvad bliver modregnet i førtidspensionen?

Disse indtægter bliver modregnet i din førtidspension:

  • Din egen arbejdsindtægt (men ikke din samlevers arbejdsindtægt)
  • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspension, ratepension og kapitalpension
  • Udbetalinger fra tjenestemandspension
  • Løbende udbetaling af tab af erhvervsevne (men ikke engangsbeløb)
  • Underholdsbidrag
  • Positive renter fra pengeinstitutter
  • Aktieindtægt over 5.000 kroner for enlige og over 10.000 kroner for samlevende

Din ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt bliver ikke modregnet i førtidspensionen. Det gælder for løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Dine hjemmeboendes børns indtægter bliver heller ikke modregnet. Vær opmærksom på at boligydelse mv. bliver påvirket af hele husstandens indtægt, dog ikke indtægt fra fritidsjob, når barnet er under 18 år.

Aktiesparekonto bliver heller ikke modregnet i din førtidspension.