Betyder formue noget for seniorpensionen?

Formue og arv påvirker ikke din seniorpension.

Du kan altså arve eller få store pengegaver, uden at din seniorpension sættes ned.

I beregningen af seniorpension indgår kun skattepligtige indtægter. Arv og pengegaver betaler man kun afgift af.

Vær opmærksom på, at renteindtægter og almindeligt aktieafkast tæller, som skattepligtig indtægt, som indgår i beregningen af din seniorpension.