Betyder formue noget for førtidspensionen?

Formue og arv påvirker ikke din førtidspension.

Du kan altså arve eller få store pengegaver, uden at din førtidspension sættes ned.

I beregningen af førtidspension indgår kun skattepligtige indtægter. Arv og pengegaver betaler man kun afgift af.

Vær opmærksom på, at renteindtægter og almindeligt aktieafkast tæller som skattepligtig indtægt, som indgår i beregningen af din førtidspension.