Udskyd din efterløn

Er du født i 1955 eller før, kan du få gavn af at udskyde din overgang til efterløn i to år. Det kan betyde, at du får bedre vilkår i forhold til efterlønssats, pensionsmodregning samt ret til optjening af skattefri præmie.

I 2019 betyder det, at hvis du venter med at gå på efterløn i mindst 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få efterløn svarende til den højeste dagpengesats. Det er 18.866 kroner om måneden i 2019.

Toårs-reglen går ud på, at du venter mindst 2 år på at gå på efterløn fra datoen på dit efterlønsbevis. I denne periode skal du arbejde i mindst 3.120 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, eller 2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Opfylder du ikke toårs-reglen, vil alle pensionsordninger medføre, at din efterløn bliver mindre. Det gælder uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej.

I visse situationer er der ret til et bundfradrag, der samlet kan udgøre op til 16.000 kroner årligt.

Kan jeg få glæde af toårs-reglen?

Din fødselsdag er afgørende for, om du kan få glæde af toårs-reglen.

Jeg er født 1. januar 1956 eller senere

Pensioner vil altid medføre fradrag, uanset om du udskyder at gå på efterløn. For dig har udskydelsen derfor alene betydning for optjening til skattefri præmie.

Jeg er født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1956

Du kan udskyde efterlønnen i mindst halvandet år og arbejde i mindst 2.340 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.

Jeg er født mellem 1. juli 1956 og december 1958

Du kan udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde i mindst 1.560 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.

Jeg er født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959

Du kan udskyde efterlønnen i mindst et halv år og arbejde i mindst 780 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.

Jeg er født 1. juli 1959 eller senere

Du har en tre-årig efterlønsperiode. Du kan optjene præmie umiddelbart, når du når efterlønsalderen. Men går du på efterløn tidligere end et år før folkepensionsalderen, kan du ikke længere optjene timer til præmien, uanset at du arbejder samtidig med efterlønnen.

Hvordan er reglerne om skattefri præmie?

Hvis fortsætter på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Se reglerne om skattefri præmie her

Se reglerne om pensionsmodregning

Teksten er skrevet i samarbejde med 3FA

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej